Gardaland

GARDALAND

Facebook nagradna igra, splošni pogoji

 

Pravila in pogoji za sodelovanje v Facebook nagradni igri »Podarjamo enodnevni izlet v Gardaland«

Izvajalec in organizator nagradne igre je podjetje Muranica, Gabrijela Starešina Fras s.p.

1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje, podane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju  Muranica, Gabrijela Starešina Fras s.p. ter njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposleni v podjetju Muranica, Gabrijela Starešina Fras s.p.. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. S tem, ko sodelujete v nagradni igri, udeleženec nagradne igre soglaša, da podjetje Muranica, Gabrijela Starešina Fras s.p.., zbrane podatke uporablja za namene neposrednega trženja. Sedež podjetja Muranica Gabrijela Starešina Fras je na Kobiiju 223,9227 Kobilje.

2. Trajanje nagradne igre in žrebanje
Nagradna igra poteka od vključno 28. 02. 2019 do vključno 14. 03. 2019.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu izvajalca, in sicer dne 14. 03. 2019. Žrebanje nagrajencev bo naključno iz celotne množice sodelujočih.

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja
Nagradna igra poteka na Facebook strani Muranica- goHolidays.si  (v nadaljevanju goHolidays.si). V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo Facebook stran goHolidays.si in naredijo kar se od njih želi za vključitev v nagradno igro. S prijavo v nagradno igro »Podarjamo izlet v Gardaland « se udeleženci strinjajo, da javno objavimo njihove podane podatke v vseh medijih. Posredovanje teh podatkov izvajalcu nagradne igre tretjim osebam ni dovoljeno. Podjetje Muranica, Gabrijela Starešina Fras s.p.. kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljalec zbirke podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene pošiljanja ponudb in reklamnega gradiva. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat in hkrati nagradno igro priporoči tudi svojim prijateljem tako, da jo deli preko svojega Facebook profila.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo Facebook stran Muranica- goHolidays.si, mladoletne osebe le s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika.

5. Nagrada
Nagrada, ki jo bomo podelili: 3x enodnevni izlet v Gardaland za 2 osebi (izžrebali bomo 6 nagrajencev, ki bodo prejeli 3x2 enodnevna izleta v Gardaland). Izlet je možno koristiti do 31. 12. 2019.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani in Facebook strani  goHolidays.si in v e-poštnih sporočilih nagradne igre za kar od izvajalca ne bodo zahtevali nikakršnega povračila. Nagrajenca bosta objavljena v newsletteru/dnevnem e-obvestilu najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.

6. Splošno o nagradah in nagrajencih
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja (podeljitelja nagrad). O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 24 ur od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

7. Davki in akontacija dohodnine
Nagrado podarja organizator. Nagrajenec se mora v roku 24 ur javiti organizatorju nagradne igre in se identificirati. Če tega po obvestilu s strani organizatorja ne stori, mu nagrada ne pripada več. Muranica goHolidays.si bo prejemnika nagrade pozval o prevzemu nagrade 1x po koncu nagradne igre.

8. Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na Facebook strani Muranica goHolidays.si, S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno izvajalec. Ta pravila začnejo veljati z dnem 28. 02. 2019. Obvezni del pravil te nagradne igre je tudi SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV.

Izjavljam, da sem seznanjen in da soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja podjetje Muranica goHolidays.si. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.
Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljalcu in uporabniku mojih osebnih podatkov: goHolidays.si je skrajšano ime za podjetje Muranica Gabrijela Starešina Fras s.p., s sedežem na naslovu Kobilje 223,9227 Kobilje. Matična številka , identifikacijska št. za DDV pa SI88914593.

Kobilje, 28.2.2019

Pokličite nas

17.07.

delno oblačno

14 / 29

18.07.

pretežno oblačno dežuje

15 / 26

19.07.

pretežno oblačno ploha

15 / 27

 
Vir: ARSO - meteo.si

Anketa

Kje boste preživeli letošnje provomajske počitnice

 Cinque Terre Italija

 Budimpešta Madžarska

 Pariz Francija

 Praga Češka

 Berlin Nemčija

 Toskana Italija

 Krakov Poljska

 Rim Italija

 Hrvaška/Slovenija, morje,terme...